icone pays België & Nederlands

België & Nederlands

 • icone pays Oostenrijk

  Oostenrijk

 • icone pays België

  België

 • icone pays Zwitserland

  Zwitserland

 • icone pays Duitsland

  Duitsland

 • icone pays Spanje

  Spanje

 • icone pays Frankrijk en Wereld

  Frankrijk en Wereld

 • icone pays Italië

  Italië

 • icone pays Luxemburg

  Luxemburg

 • icone pays Marokko

  Marokko

 • icone pays Portugal

  Portugal

 • icone pays Slovenië

  Slovenië

 • icone pays Engeland

  Engeland

 • icone pays Verenigde Staten

  Verenigde Staten

 • icone pays Croatie

  Kroatië

 • icone pays Serbie

  Servië

 • icone pays Bosnie Herzégovine

  Bosnië en Herzegovina

 • icone pays Monténégro

  Montenegro

 • icone pays Macédoine

  Macedonië

 • icone pays Pays Bas

  Nederland

 • icone pays Mexique

  Mexico

 • icone pays Canada

  Canada

Uw taal : Nederlands

 • Français

Wie zijn we Nieuws Snelle offerte

+32 2 649 58 54

+32 2 649 58 54

Winkelwagen
0

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Beheer uw voorraden en productstromen met Lean Manufacturing

Een Lean-aanpak betekent het systematisch identificeren en wegwerken van verspilling door constante verbetering, door de productstromen te laten aantrekken door de vraag van klanten en constant te streven naar perfectie. Een Lean-proces is dus een proces dat volledig bevrijd is van alle onnodige handelingen of overtollige voorraden die het proces zwaar en minder productief zouden maken.

Deze methode, genaamd Lean Manufacturing, kan alleen doeltreffend zijn als alle werknemer eraan deelnemen.

Personen opleiden om alle soorten problemen aan te kunnen pakken en concrete oplossingen in situ in te kunnen voeren, zorgt voor een doeltreffende, herhaalbare en duurzame opleiding van het personeel.

LEAN MANUFACTURING IS GEBASEERD OP: 5S, KANBAN, MUDA

Definitie van Lean Manufacturing

Lean Manufacturing is een bedrijfsstrategie die bedoeld is om producten en diensten conform de verwachtingen van klanten te leveren, op het moment dat de klant daar naar vraagt: in de gevraagde hoeveelheid, tegen een correcte prijs en met behulp van zo weinig mogelijk materiaal, ruimte, arbeid en tijd.

Er kunnen zich allerlei kritieke situaties en hun gevolgen voordoen: onderbreking van een productielijn door een ontbrekend onderdeel, een tekort in de voorraad enz. Geen enkele klant zou, als hij dat wist, de meerkosten van producten of diensten willen betalen die worden veroorzaakt door de inefficiëntie van zijn leverancier. Het is ook niet de leverancier zelf die zijn eigen inefficiëntie gaat bekendmaken, maar de concurrenten, met name door betere producten tegen betere prijzen en levertermijnen te bieden.

Lean betekent dus minder verspilling, kortere doorlooptijden, minder leveranciers en minder bureaucratie maar ook beter opgeleide werknemers, meer gedelegeerde bevoegdheden, een flexibelere en doeltreffendere organisatie, meer productiviteit, meer tevreden klanten en meer succes op lange termijn.

Lean is het resultaat van Lead Time en Tack Time

“Lean”, een concept dat oorspronkelijk door Toyota is ontwikkeld en dat letterlijk “afgeslankt” betekent, koppelt de performance (m.a.w. de productiviteit en kwaliteit) aan de soepelheid van een onderneming, die in staat moet zijn om al zijn processen constant opnieuw te configureren (industrieel reactievermogen). De volgers van Lean streven naar performance door constante verbetering en door het wegwerken van verspilling (“Muda” in het Japans).

Om deze performance te bereiken, baseert Lean zich op twee grote parameters.

Allereerst is er de Lead Time, m.a.w. de tijd die nodig is om alle taken uit te voeren vanaf de ontvangst van het order tot de verzending van het order.

De tweede parameter is de Takt Time, m.a.w. het ritme waarmee een artikel het productieproces van de onderneming doorloopt. Het vertegenwoordigt het ideale verbruik door de klanten.

Evolutie en doelstellingen van Lean Manufacturing

Lean Thinking, voor constante verbetering van de activiteiten

Sinds de jaren 50 is het Toyota Production System (TPS) gestaag geëvolueerd . De basisprincipes werden ervan opgetekend in het boek “Lean Thinking” van J.P. Womach en D.T. Jones uit 1997.

Lean Thinking streeft ernaar om verder te gaan dan alleen het wegwerken van verspilling en het verbeteren van de performance, maar deze principes ook preventief toe te passen, met name tijdens het ontwerpen van producten, processen, activiteiten enz.

Veel managers hebben te kampen met uiteenlopende uitdagingen (offshoring, verzadigde markten, stijgende grondstofprijzen, snelle technologische veranderingen enz.) en zoeken dan ook kant-en-klare oplossingen om hun dringendste problemen aan te pakken. Volgens een recente studie van McKinsey is echter een van de grootste brandpunten de operationele concurrentiekracht van onze ondernemingen. In perioden van crisis moeten ondernemingen, om rendabel te blijven, hun activiteiten snel aan een krappe markt aanpassen zonder systematisch gebruik van investeringen.

Vandaag is Lean Manufacturing een organisatiemodel dat de flexibiliteit en het reactievermogen van ondernemingen verbetert, zodat ze slagvaardiger zijn en beter kunnen reageren op de vraag van hun klanten, die deze twee aspecten erg belangrijk vinden.

De 5 principes van Lean Thinking

 • Specificeren wat de klanten meerwaarde geeft
 • De meerwaardestroom identificeren
 • De doorloop bevorderen
 • De productstromen aantrekken
 • Perfectie nastreven
 • Doel van Lean Manufacturing op het vlak van kwaliteit

  Een stijging in de kwaliteit van het arbeidsproces zorgt voor een reductie in het aantal fouten, reparaties en afgekeurde producten. Dat leidt op zijn beurt tot een reductie in het gebruik van de middelen van de onderneming en dus tot een reductie van de totale operationele kosten.

 • Doel van Lean Manufacturing op het vlak van kosten

  Aan de ingang van een fabriek bevinden zich het personeel, de installaties en de grondstoffen, en aan de uitgang bevinden zich de afgewerkte producten. De productiviteit van een fabriek stijgt als dezelfde hulpmiddelen aan de ingang meer afgewerkte producten aan de uitgang produceren, of als voor een identiek aantal afgewerkte producten minder hulpmiddelen aan de ingang worden gebruikt.

 • Doel van Lean Manufacturing op het vlak van termijnen

  Reductie van de uitvoeringstijd, m.a.w. de tijd tussen de ontvangst van de grondstoffen en de ontvangst van de betaling voor de verkochte producten. Een reductie van deze tijd betekent dat meer producten in dezelfde tijdspanne worden geproduceerd, en zorgt ook voor een betere rotatie van de resources en een groter reactievermogen en flexibiliteit om te reageren op de vraag van de klanten.

Evolutie en doelstellingen van Lean Manufacturing

De Lean-methode is meer dan slechts een simpele productiemethode. Het is een coherent systeem van complexe concepten gekoppeld aan originele werkpraktijken en specifieke formaliserings- en adoptiemiddelen. De volgers van de Lean-methode streven ernaar de regels ervan onder de industriële gemeenschap te verspreiden. Elk element heeft binnen een gestructureerde organisatie zijn plaats en functie.

De methode kan niet worden ingevoerd zonder bewezen tools en een gestructureerde organisatie. Het beste manier om de robuustheid van dergelijke methode te illustreren, is om te denken aan een gebouw dat de tand des tijds kan doorstaan.

De stabiliteit is het fundament van het gebouw. Het Lean-gebouw kan pas worden gebouwd als deze solide basis klaar is. Als we dit toepassen op een onderneming, dan gaat het hier over de stabiliteit van de teams, de standaardisering van methodes, de strategie op lange termijn enzovoort.

De vloer waarop de rest is gebouwd, bestaat uit 2 elementen: Kaizen, ma.w. constante verbetering, en reductie van Muda (verspilling). Deze twee elementen zetten het systeem in beweging. De twee kolommen van het gebouw, Just In Time en Jidoka, rusten op twee sokkels, Heijunka en Standard Work, een systeem om schommelingen in de vraag zo veel mogelijk op te vangen.

De tools van de kolom JIT zijn meer bepaald een constante productiestroom, aangetrokken productstromen, Takt Time en SMED (Single-Minute Exchange of Die). De tools van de kolom Jidoka zijn meer bepaald scheiding van mens/machine (één operator beheert meerdere machines), autonomering (autonome machines detecteren hun eigen fouten), Poka-yoke (wegwerken van de oorzaken van fouten) en probleemanalyse (de 5 waaroms). Het dak, m.a.w. het doel van Lean Manufacturing, bestaat uit QCD (Quality, Cost, Delivery), met name een verbeteringen van de kwaliteit, een optimalisering van de productiekosten en het aanpassen van de levertijden aan de reële behoeften van de klant.

Een gebouw kan niet solide zijn als het slechts op één pijler is gebouwd. En dat geldt ook voor Lean Manufacturing.

Onontbeerlijke tools voor Lean Manufacturing

Ontdek de oplossingen van SESA SYSTEMS voor het verbeteren van productie met Lean Manufacturing

Opleidingen in spelvorm, dat is al spelend leren. Ze dragen ook bij tot de ontplooiing van de deelnemers door rijke, nieuwe en vruchtbare omgevingen voor het leren te bieden.

De deelnemers ontdekken in levende lijve de noodzaak voor het invoeren van deze nieuwe methoden in hun dagelijkse leven.