icone pays België & Nederlands

België & Nederlands

 • icone pays Oostenrijk

  Oostenrijk

 • icone pays België

  België

 • icone pays Zwitserland

  Zwitserland

 • icone pays Duitsland

  Duitsland

 • icone pays Spanje

  Spanje

 • icone pays Frankrijk en Wereld

  Frankrijk en Wereld

 • icone pays Italië

  Italië

 • icone pays Luxemburg

  Luxemburg

 • icone pays Marokko

  Marokko

 • icone pays Portugal

  Portugal

 • icone pays Slovenië

  Slovenië

 • icone pays Engeland

  Engeland

 • icone pays Verenigde Staten

  Verenigde Staten

 • icone pays Croatie

  Kroatië

 • icone pays Serbie

  Servië

 • icone pays Bosnie Herzégovine

  Bosnië en Herzegovina

 • icone pays Monténégro

  Montenegro

 • icone pays Macédoine

  Macedonië

 • icone pays Pays Bas

  Nederland

 • icone pays Mexique

  Mexico

 • icone pays Canada

  Canada

Uw taal : Nederlands

 • Français

Wie zijn we Nieuws Snelle offerte

+32 2 649 58 54

+32 2 649 58 54

Winkelwagen
0

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

SESA SYSTEMS Algemene verkoopsvoorwaarden1. PRIJSOFFERTE

Onze prijsoffertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf de verzending van de prijsofferte, tenzij bij de offerte schriftelijk anders is bepaald.2. ACCEPTANCE OF OFFER

Een bestelling wordt beschouwd als een aanvaarding van het aanbod, wanneer deze alle informatie bevat die nodig is voor de behandeling van de bestelling.3. VOORBEHOUDER

De door ons geplaatste bestellingen impliceren de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden daarna. Elke annulering die niet door ons werd bevestigd, impliceert dat de koper minstens 30% van het bedrag van de bestelling aan SESA SYSTEMS betaalt.4. PRIJS

Onze prijzen zijn deze vermeld in de voorwaarden van de offerte of in de huidige tarieflijst (geldig tot 31 december van elk jaar). Onze prijzen zijn exclusief verzendings- en verpakkingskosten. Bovendien behoudt SESA SYSTEMS zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen ter compensatie van de concrete kostenverhogingen (belasting...).5. BETALINGEN

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling op het ogenblik van de offerte, moeten de betalingen gebeuren via overschrijving (voor de Europese Unie, België, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Portugal, Italië, Spanje en Nederland) of via een Proforma-factuur (voor de andere landen) na ontvangst van de bestelling van een eerste aankooporder. Elke vertraging in de betaling impliceert een stopzetting van de levering en de productie en de betaling van de interesten aan SESA SYSTEMS.6. RESERVATIE VAN EIGENSCHAP

Volgens de wet nr. 80335 van 12 mei 1980 blijven de geleverde goederen eigendom van SESA SYSTEMEN tot de volledige betaling van de factuur. Tot deze datum moet de koper de eventuele schade van het materiaal dragen en kan hij dit materiaal niet doorverkopen zonder onze toestemming. In geval van wanbetaling door de koper, in geval van niet-betaling, kan SESA SYSTEMS bij aangetekend schrijven de terugname van de goederen eisen op kosten van de koper.7. LEVERING

De vertraging in de productie wordt berekend vanaf de aankomst van de bestelling, die alle informatie bevat die nodig is voor de behandeling van de bestelling. De leveringstermijn op de prijsofferte is een schatting. Op het ontvangstbewijs wordt de verwachte leverdatum af fabriek vermeld. Elke vertraging in de verzending van de informatie betreffende een bestelling kan leiden tot een vertraging in de verzending van de informatie over de bestelling.8. VERTREK VAN GOEDEREN

Geen enkele terugzending zal aanvaard worden na 7 dagen na ontvangst van het materiaal. De klant draagt de kosten voor de controle en herbevoorrading met 20% voor de terugzending of omruiling, evenals de kosten voor de terugzending van de goederen.9. KENMERKEN

Eventuele afmetingen, gewicht, prestaties en technische kenmerken zijn bij benadering. Deze waarden zijn contractueel en vallen buiten onze verantwoordelijkheid.10. DUITSLAND

Elke voorafgaande installatie (aansluiting, interconnectie, enz.), ingebruikname, opleiding van personeel, technische bijstand, advies, herstellingen, of, in het algemeen, elke dienstverlening, die wordt uitgevoerd ten behoeve van de behoeften van de klant, wordt gefactureerd tegen het geldende tarief en vereist een aankooporder.11. RESPONSIBILITEIT

Het gebruik van informatietechnologie vereist de coördinatie van materiële, technische en intellectuele middelen en is afhankelijk van de structuren van de methoden, vaardigheden en behoeften die specifiek zijn voor de inlenende onderneming. Om deze reden aanvaarden de partijen uitdrukkelijk dat de leverancier niet aansprakelijk is voor enige schade van welke aard dan ook (materiële of immateriële) die al dan niet rechtstreeks aan hem kan worden toegeschreven. De klant heeft een verzekering afgesloten die al deze risico's dekt door afstand te doen van de verzekeraar.12. VERKOOP IN DEELVERANTWOORDELIJKHEID

SESA SYSTEMS is niet aansprakelijk voor enige vertraging die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van overmacht, lock-out, brand, staking, gebrek aan energie of grondstoffen, zware weersomstandigheden of andere omstandigheden of andere omstandigheden of oorzaken die buiten de controle van SESA SYSTEMS liggen in de uitoefening van haar bedrijf. Een vertraging in de levering kan niet leiden tot annulering van een bestelling of tot schadevergoeding.13. VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET TRANSPORT

"CONTROLE VAN HET BENODIGDE MATERIAAL BIJ ONTVANGST". De goederen reizen op risico en gevaar van de ontvanger. Indien de goederen tijdens het transport beschadigd zijn, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de zendingen bij aankomst te controleren en verhaal te nemen op de vervoerder, zelfs indien de zending franco werd verzonden.


In geval van AVARIA of MISSING zijn de mondelinge reservaties zelf, bevestigd per brief, evenals de vermelding "Aanvaard onder voorbehoud van controle", zonder wettelijke waarde.


Het is VERPLICHTING om achtereenvolgens de volgende twee verrichtingen uit te voeren volgens ART L333-3 van het Wetboek van Koophandel:


 1. Schrijf de PRECISE RESERVES op de grensovergang van de Vervoerder in aanwezigheid van de bezorger.
 2. Deze reserveringen binnen 2 dagen te bevestigen op de AAN DE VERVOER AANBEVELD VERVOER MET DE AANVULLENDE TOEGANGINGSMAATSCHAPPELIJKHEID.

Het zal dan noodzakelijk zijn om contact op te nemen met onze klantendienst om ons te informeren over de betwisting/schade.ER IS GEEN VERHAAL MOGELIJK INDIEN DEZE REGELS EN INSTRUCTIES NIET WERDEN NAGELEEFD.14. GARANTIE

SESA SYSTEMS geeft u een garantie van 2 jaar op de geleverde goederen, met uitzondering van de elektrische apparatuur die door de leverancier wordt gegarandeerd. De garantie gaat in op de datum van levering. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard in geval van nalatigheid, slecht onderhoud of onjuist gebruik door de koper. Deze garantie omvat een vervanging of herstelling van de defecte stukken. De verzendings- en verpakkingskosten zijn voor rekening van de koper. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van een materiële tekortkoming.15. WETTELIJKE WOONPLAATS

De koper verklaart dat hij voor elke wettelijke vordering tegen SESA SYSTEMS afziet van zijn wettelijke woonplaats en aanvaardt hierbij de wettelijke woonplaats van Evreux (F).16. HOSTER

De site wordt gehost door So You Start (een dochteronderneming van de OVH-groep).
So You Start
2 Kellermannstraat 2
59100 Roubaix - Frankrijk


17. BESCHERMING VAN DE ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS VAN GEGEVENS

De op deze site verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor SESA SYSTEMS.18. DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De automatisch verzamelde gegevens (cookies ...) worden gebruikt voor technische en statistische doeleinden, als onderdeel van het beheer van de website. In geval van registratie op de site, kunnen we de opgeslagen gegevens ook gebruiken om verschillende informatie te communiceren, in het bijzonder commerciële informatie (nieuwsbrieven, enz.). Het versturen van commerciële e-mails is afhankelijk van de ontvangst van uw voorafgaande toestemming.19. WETGEVING EN VRIJHEDEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING EN GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, heeft u het recht op toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens door een brief te sturen naar : Allée Richard Cœur de Lion ZA du VAL RICHARD - BP1 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE. (voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij). U kunt uw gegevens ook bekijken en wijzigen in uw persoonlijke ruimte op de site.20. COOKIE-INFORMATIE

Sesa Systems kan het "cookie"-systeem gebruiken. De cookie maakt het mogelijk om u te herkennen en zo informatie te verzamelen over het bezoek aan de site (verbindingstijd, bezochte pagina's...). U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw computer hiervoor in te stellen. Het opslaan van cookies gebeurt op een andere manier, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Hieronder vindt u de procedure voor "Internet Explorer 6":


 • Kies in de menubalk het menu "Gereedschap".
 • Kies in het vervolgkeuzemenu Internet-opties uit het menu
 • Klik op het tabblad Algemeen
 • Klik op de knop Cookies wissen in het gedeelte Tijdelijke internetbestanden in de rubriek Tijdelijke internetbestanden.
 • Antwoord "Ja" op de vraag "Wilt u echt alle cookies uit de map met tijdelijke internetbestanden verwijderen?

Voor meer informatie: https://www.cnil.fr21. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze site is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, ontwerpen, handelsmerken, domeinnamen, octrooien, knowhow, software of databases. Sesa Systems en/of haar partners blijven de eigenaar(s) van al deze inhoud en aanverwante rechten. Sesa Systems verleent u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, sublicentieerbare licentie voor deze inhoud voor eenvoudige toegang, navigatie en gebruik in verband met deze Site. Deze licentie verleent u geen andere rechten, in het bijzonder niet het recht om deze inhoud commercieel te exploiteren.Directeur van publicatie


Het agentschap dat verantwoordelijk is voor onze website www.sesa-systems.com is START ROCKET (8 Boulevard Georges Pompidou, 14000 Caen).22. CONTACT VS:

SESA SYSTEMS (FRANKRIJK)
Allée Richard Cœur de Lion ZA du VAL RICHARD - BP1 27340 Criquebeuf sur Seine - FRANKRIJK
Telefoon: +33 (0) 2 32 96 07 28
E-mail: info@sesa-systems.com

SESA SYSTEMS GmbH (DUITSLAND)
Lebacherstrasse 4 - Postfach 10 05 43 - 66113 Saarbrücken DEUTSCHLAND
Telefoon: +49 (0) 681 99 63 383
E-mail: info@sesa-systems.com

SESA SYSTEMS (LUXEMBURG)
2 - 4 rue Edmond Reuter 5326 Contern - LUXEMBURG
Telefoon: +352 (0) 27 69 43 92
E-mail: info@sesa-systems.com

SESA SYSTEMS BELGIË
Kunstlaan, 8 - 1210 Brussel - BELGIË
Telefoon: +33 (0)6 08 18 17 21
E-mail: nord@sesa-systems.com